ՎԱՐՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐ
~ Master Classes ~

Կավագործություն

Վարպետության դասի ընթացքում կծանոթանաք կավագործության պատմությանը և կաշխատեք կավով

Pottery

During the pottery master class you will learn about the history of pottery and will work with clay.

Գորգագործություն և կարպետագործություն

Վարպետության դասի ընթացքում կծանոթանաք հայկական գորգերի պատմությանը և մասնակիցը կդառնաք գործման ընթացքին

Carpetmaking

During the carpetmaking master class you will learn the history of Armenian rugs and carpets and participate in the making process of rugs.

Նկարչություն

Վարպետության դասի ընթացքում կծանոթանաք նկարչության տեսակներին և կսովորեք ճիշտ նկարել որևէ նկար

Painting

During the painting master class you will learn the types of paintings and the ways of painting

Տիկնիկագործություն

Վարպետության դասի ընթացքում կծանոթանաք հայկական նուրի տիկնիկների պատմությանը և մասնակիցը կդառնաք պատրաստման ընթացքին

Puppetmaking

During the puppetmaking master class you will learn the history of Armenian puppets, will be introduced how to make puppets and try to do one.

Ավանդական շաքար չորակի (թխվածք)

Վարպետության դասի ընթացքում կծանոթանաք և մասնակիցը կդառնաք հայկական ավանդական քաղցրավենիքի պատրաստմանը, իսկ վերջում կհամտեսեք այն

Shaqar Choraki (traditional cookie)

During the master class you will learn cooking Shaqar Choraki and when it is ready you will taste it.

Տոլմա

Կներկայացվի կերակուրի պատմությունը, պատրաստման եղանակը, իսկ վերջում կարող եք համտեսել Ձեր ձեռքով պատրաստված տոլման

Tolma (traditional dish)

The history and the way of making Tolma will be introduced to you, you will be given the special spices of the dish later for you to use. And when the dish will be ready you will taste Tolma made by you.

Թոնրի լավաշ

Մասնակիցը կդառնաք հազարաշեն երդիկով թոնրում հայկական ավանդական լավաշի թխմանը, կներկայացվի պատմությունը,կհամտեսեք անուշաբույր լավաշ ու պանիր։

Lavash (traditional bread)

You will be the one baking traditional bread lavash, learn interesting legends about the magical bread and when it is ready you will taste lavash made by you with cheese.

Գինու պատրաստում

Դուք կարող եք մասնակցել հնամյա հնձանի մեջ ավանդական եղանակով գինու պատրաստման արարողությանը

Wine making

You will participate in wine making ceremony, smashing the grape in an old stone (hndzan) by traditional way.

Տարազ

Վարպետության դասի ընթացքում կծանոթանաք պատմական Հայաստանի տարածաշրջանի ազգային հագուստներին, հնարավորություն կունենաք դրանք կրելու և լուսանկարվելու։

Taraz

During the master class you will learn about Armenian traditional costumes of different regions. You will have a chance to wear them and have professional photos.

Քաղցր սուջուխ

Վարպետության դասի ընթացքում կծանոթանաք և մասնակիցը կդառնաք հայկական ավանդական քաղցրավենիքի պատրաստմանը

Sweet Sujukh

During the master class you will learn about traditional Armenian sweet Sujukh and make it by yourself.